Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC

Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC

Giá sản phẩm Liên hệ

Dàn lạnh Kueba của Đức:

– Chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

– Đa dạng chủng loại và công suất từ 1kW ÷ 100kW.

– Ứng dụng trong kho lạnh, các ngành chế biến thủy hải sản, thực phẩm…

Số lượng:

Thông tin hữu ích

Tin tức


Hotline hỗ trợ

Hotline: 0909129686

Điện thoại: 0909129686

Model SPBE : Xả đá bằng điện trở

Model Công suất kho mát
(Tl1 = 0℃ , DT = 8K)
Công suất kho đông
(Tl1 = – 18℃ , DT = 7K)
Diện tích
truyền nhiệt
Số lượng
cánh quạt
Kích thước
dàn lạnh
SPBE011D 1.28 kW ~ 0.75 HP 1.01 kW ~ 1.0 HP 4.60 m2 250 mm x 1 810W x 424L x 354H (mm)
SPBE041D 2.45 kW ~ 1.5 HP 1.94 kW ~ 2.0 HP 9.10 m2 300 mm x 1 970W x 421L x 430H (mm)
SPBE022D 3.03 kW ~ 1.5 HP 2.41 kW ~ 2.5 HP 12.2 m2 250 mm x 2 1.310W x 424L x 354H (mm)
SPBE032D 4.05 kW ~ 2.0 HP 3.21 kW ~ 3.5 HP 13.7 m2 300 mm x 2 1.570W x 421L x 430H (mm)
SPBE023D 4.59 kW ~ 2.5 HP 3.63 kW ~ 3.5 HP 18.2 m2 250 mm x 3 1.810W x 424L x 352H (mm)
SPBE051D 4.78 kW ~ 2.5 HP 3.78 kW ~ 4.0 HP 13.7 m2 400 mm x 1 1.180W x 501L x 509H (mm)
SPBE042D 4.89 kW ~ 2.5 HP 3.88 kW ~ 4.0 HP 18.2 m2 300 mm x 2 1.570W x 421L x 430H (mm)
SPBE061D 5.93 kW ~ 3.0 HP 4.70 kW ~ 5.0 HP 20.4 m2 400 mm x 1 1.810W x 501L x 509H (mm)
SPBE043D 7.31 kW ~ 4.0 HP 5.80 kW ~ 6.0 HP 27.3 m2 300 mm x 3 2.170W x 421L x 430H (mm)
SPBE071D 9.22 kW ~ 5.0 HP 6.96 kW ~ 7.0 HP 24.3 m2 500 mm x 1 1.430W x 592L x 661H (mm)
SPBE052D 9.49 kW ~ 5.0 HP 7.52 kW ~ 7.5 HP 27.3 m2 400 mm x 2 1.930W x 501L x 509H (mm)
SPBE062D 11.7 kW ~ 6.0 HP 9.31 kW ~ 10 HP 40.7 m2 400 mm x 2 1.930W x 501L x 509H (mm)
SPBE081D 12.0 kW ~ 6.0 HP 9.05 kW ~ 9.0 HP 36.3 m2 500 mm x 1 1.430W x 592L x 661H (mm)
SPBE053D 14.4 kW ~ 7.5 HP 11.4 kW ~ 11.5 HP 41.0 m2 400 mm x 3 2.680W x 501L x 509H (mm)
SPBE063D 17.8 kW ~ 9.0 HP 14.1 kW ~ 15.0 HP 61.1 m2 400 mm x 3 2.680W x 501L x 509H (mm)
SPBE082D 26.28 kW ~ 13.5 HP 18.14 kW ~ 18.5 HP 72.5 m2 500 mm x 2 2.430W x 592L x 661H (mm)
SPBE073D 30.86 kW ~ 15.0 HP 21.04 kW ~ 20 HP 73.0 m2 500 mm x 3 3.430W x 592L x 661H (mm)
SPBE083D 38.60 kW ~ 20.0 HP 26.33 kW ~ 25 HP 108.8 m2 500 mm x 3 3.430W x 592L x 661H (mm)
SPBE074D 41.19 kW ~ 20.0 HP 28.13 kW ~ 30 HP 97.1 m2 500 mm x 4 4.430W x 592L x 661H (mm)
SPBE084D 52.87 kW ~ 25.0 HP 36.69 kW ~ 35 HP 144.8 m2 500 mm x 4 4.430W x 592L x 661H (mm)


Model SPBE : Xả đá bằng gas nóng

Model Công suất lạnh
(Tl1 = 0℃ , DT = 8K)
Công suất lạnh
(Tl1 = – 18℃ , DT = 7K)
Diện tích
truyền nhiệt
Số lượng
cánh quạt
SPB022D 3.03 kW ~ 1.5 HP 2.41 kW ~ 2.5 HP 12.2 m2 250 mm x 2
SPB032D 4.05 kW ~ 2.0 HP 3.21 kW ~ 3.5 HP 13.7 m2 300 mm x 2

Đánh giá