Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chính hãng

Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chính hãng

Giá sản phẩm Liên hệ

Máy nén Bitzer được sản xuất tại Đức, nhập khẩu chính hãng có giấy chứng nhận CO CQ đầy đủ khi giao hàng, là sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy sử dụng.

Giờ đây việc các kho lạnh công nghiệp sử dụng Cụm máy nén lạnh Bitzer đã rất phổ biến. Vì chúng có công suất vừa phù hợp với những kho lạnh vừa và nhỏ. Hơn nữa máy nén Bitzer có thể được nối lại với nhau tạo thành một cụm máy nén lạnh rất dễ sử dụng.

Số lượng:

Thông tin hữu ích

Tin tức


Hotline hỗ trợ

Hotline: 0909129686

Điện thoại: 0909129686

* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi trung bình

Model Công suất Công suất lạnh
(Te = – 25℃ , Tc = 40℃)
Công suất lạnh
(Te = – 5℃ , Tc = 40℃)
Đường đẩy Đường hút Quạt dàn nóng Trọng lượng
LH84E/4FES-5Y-40S 5 HP 4.68 kW 9.92 kW 12 mm 22 mm 1 140 kg
LH84E/4EES-6Y-40S 6 HP 5.61 kW 11.73 kW 12 mm 28 mm 1 140 kg
LH104E/4DES-7Y-40S 7 HP 6.87 kW 14.71 kW 16 mm 28 mm 2 188 kg
LH114E/4CES-9Y-40S 9 HP 8.41 kW 18.18 kW 16 mm 28 mm 2 199 kg
LH114E/4TES-12Y-40P 12 HP 9.94 kW 21.40 kW 16 mm 35 mm 2 251 kg
LH135E/4PES-15Y-40P 15 HP 11.41 kW 26.30 kW 22 mm 42 mm 2 303 kg
LH135E/4NES-20Y-40P 20 HP 13.38 kW 30.30 kW 22 mm 42 mm 2 306 kg
LH135E/4JE-22Y-40P 22 HP 15.37 kW 32.80 kW 22 mm 42 mm 2 343 kg
LH135E/4HE-25Y-40P 25 HP 18.09 kW 36.70 kW 22 mm 54 mm 2 356 kg


* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi thấp

Model Công suất Công suất lạnh
(Te = – 25℃ , Tc = 40℃)
Công suất lạnh
(Te = – 5℃ , Tc = 40℃)
Đường đẩy Đường hút Quạt dàn nóng Trọng lượng
LH44E/2EES-2Y-40S 2 HP 2.54 kW 5.04 kW 10 mm 22 mm 1 96 kg
LH53E/2DES-2Y-40S 2 HP 3.14 kW 6.36 kW 10 mm 22 mm 1 109 kg
LH64E/2CES-3Y-40S 3 HP 4.18 kW 8.5 kW 12 mm 22 mm 1 119 kg
LH64E/4FES-3Y-40S 3 HP 4.45 kW 8.95 kW 12 mm 22 mm 1 131 kg
LH64E/4EES-4Y-40S 4 HP 5.38 kW 10.43 kW 12 mm 28 mm 1 133 kg
LH84E/4DES-5Y-40S 5 HP 6.49 kW 13.17 kW 12 mm 28 mm 1 143 kg
LH84E/4CES-6Y-40S 6 HP 7.66 kW limit 12 mm 28 mm 1 147 kg
LH104E/4TES-9Y-40P 9 HP 9.67 kW 20.10 kW 16 mm 35 mm 2 235 kg
LH114E/4PES-12Y-40P 12 HP 10.72 kW 23.10 kW 16 mm 35 mm 2 249 kg
LH124E/4NES-14Y-40P 14 HP 13.01 kW 27.00 kW 16 mm 35 mm 2 284 kg
LH135E/4JE-15Y-40P 15 HP 16.14 kW 33.60 kW 16 mm 42 mm 2 343 kg
LH135E/4HE-18Y-40P 18 HP 18.66 kW 37.00 kW 22 mm 42 mm 2 352 kg
LH135E/4GE-23Y-40P 23 HP 21.30 kW limit 22 mm 54 mm 2 345 kg
LH135E/6JE-25Y-40P 25 HP 22.20 kW limit 22 mm 54 mm 2 381 kg
LH135E/6HE-28Y-40P 28 HP 25.00 kW limit 22 mm 54 mm 2 381 kg


* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi cao (Sử dụng cho AHU, Chiller)

Model Công suất Công suất lạnh
(Te = – 25℃ , Tc = 40℃)
Công suất lạnh
(Te = – 5℃ , Tc = 40℃)
Đường đẩy Đường hút Quạt dàn nóng Trọng lượng
LH64E/2FES-2Y-40S 2 HP 2.28 kW 5.13 kW 12 mm 16 mm 1 104 kg
LH64E/2EES-2Y-40S 2 HP 2.89 kW 6.36 kW 12 mm 22 mm 1 127 kg
LH64E/2DES-2Y-40S 2 HP 3.34 kW 7.13 kW 12 mm 22 mm 1 127 kg
LH104E/2DES-3Y-40S 3 HP 3.57 kW 8.13 kW 16 mm 16 mm 2 182.5 kg
LH84E/2CES-3Y-40S 3 HP 4.39 kW 9.32 kW 12 mm 22 mm 1 136 kg
LH84E/4FES-3Y-40S 3 HP 4.68 kW 9.90 kW 12 mm 22 mm 1 148 kg
LH114E/4DES-5Y-40S 5 HP 6.99 kW 15.20 kW 16 mm 28 mm 2 212 kg
LH114E/4DES-7Y-40S 7 HP 6.99 kW 15.23 kW 16 mm 28 mm 2 215 kg
LH124E/4CES-6Y-40S 6 HP 8.52 kW 18.67 kW 22 mm 28 mm 2 254 kg
LH124E/4CES-9Y-40S 9 HP 8.52 kW 18.67 kW 22 mm 28 mm 2 254 kg
LH124E/4TES-9Y-40P 9 HP 10.15 kW 22.10 kW 22 mm 35 mm 2 300 kg
LH124E/4TES-12Y-40P 12 HP 10.13 kW 22.10 kW 22 mm 35 mm 2 307 kg
LH135E/4PES-12Y-40P 12 HP 11.51 kW 26.30 kW 22 mm 35 mm 2 323 kg
LH135E/4NES-14Y-40P 14 HP 13.80 kW 30.00 kW 22 mm 35 mm 2 325 kg
LH265E/4JE-15Y-40P 15 HP 17.04 kW 37.20 kW 22 mm 42 mm 2 551 kg
LH265E/4JE-22Y-40P 22 HP 16.24 kW 36.40 kW 22 mm 42 mm 2 562 kg
LH265E/4HE-18Y-40P 18 HP 19.90 kW 41.90 kW 22 mm 42 mm 2 555 kg
LH265E/4GE-23Y-40P 23 HP 23.00 kW 46.40 kW 22 mm 54 mm 2 564 kg
LH265E/4FE-28Y-40P 28 HP 26.70 kW 52.10 kW 22 mm 54 mm 2 579 kg
LH265E/4FE-35Y-40P 35 HP 26.30 kW 51.80 kW 22 mm 54 mm 2 579 kg
LH265E/6JE-25Y-40P 25 HP 24.10 kW 50.50 kW 22 mm 54 mm 2 585 kg
LH265E/6HE-28Y-40P 28 HP 27.50 kW 55.10 kW 22 mm 54 mm 2 596 kg
LH265E/6HE-35Y-40P 35 HP 26.60 kW 54.40 kW 22 mm 54 mm 2 607 kg
LH265E/6GE-34Y-40P 34 HP 32.10 kW limit 22 mm 54 mm 2 600 kg
LH265E/6GE-40Y-40P 40 HP 29.90 kW 58.30 kW 22 mm 54 mm 2 610 kg


Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chính hãng

Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chính hãng

Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chính hãng

 

Đánh giá